Галерия - Дв.и кр. звезди

Двойната е съставена от две звезди, обикалящи по елипсовидна орбита около общия си център на масите, следвайки законите на Кеплер. Счита се, че половината от видимите за нас звезди са двойни. Понеже орбитата е елиптична, звездите се движат по нея с различни скорости.