Галерия - Сф .купове

Сферичните звездни купове са гравитационно свързана концентрация от приблизително десет хиляди до милион звезди. Те образуват халото на Млечния път или на други галактики със значителна концентрация близо до галактичния център. Спектроскопичните изследвания на сферичните купове показва, че в тях тежките елементи са по-малко в сравнение със звездите от типа на Слънцето, които се формират в дисковете на галактиките.

M 13 cluster (g_cluster)

M4 (g_cluster)