Галерия - Галактики

Галактиките са огромни съвкупности от звезди и междузвездно вещество, въртящи се около общ гравитационен център. Броят на звездите в тях е от порядъка на десетки и стотици милиарди. Най-големите галактики имат диаметър около 30-40 хиляди парсека, а най-малките - хиляди пъти по-малък, а масите им могат да се различават милиони пъти. Голяма част от галактиките са обединени в огромни галактични купове, а разстоянията между тях са само около 10-20 пъти по-големи от диаметъра им, така, че нерядко се наблюдават взаимодействащи галактики.

Galaxy NGC3184 (galaxy)

NGC2403 (galaxy)

NGC6946 and NGC6939 (galaxy)

M 31 (galaxy)

M51 (galaxy)

M31 (galaxy)

M65-M66 (galaxy)

M81-M82 (galaxy)

М82 (galaxy)

М31 (NGC 224) (galaxy)