Галерия - Метеори

Навлизането на частица или тяло от междупланетното пространство в земната атмосфера с голяма скорост предизвиква силно нагряване и изгаряне на тялото, при което се получава светеща следа в атмосферата. Това светлинно явление се нарича метеор, известно и като падаща звезда, а самото тялото – метеорид.