Галерия - Планети

Планетите от земен тип

Планетите, отнасящи се към земната група (Меркурий, Венера, Земя и Марс), имат неголеми размери и маса, средната им плътност превишава няколко пъти плътността на водата и се въртят бавно около своята ос.

Планетите-гиганти

В тази група влизат газовите планети Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, които нямат твърда повърхност, тъй като са съставени изцяло от газ и лед. Тези планети, и най-вече Юпитер, имат огромни размери и маса.

Сатурн (planet)

Юпитер (planet)

Юпитер (planet)

Юпитер Wide (planet)

Меркурии (planet)

Сатурн (planet)

Сатурн с две от луните (planet)

Венера (planet)

Saturn (planet)

Сатурн (planet)

Марс (planet)

Марс (planet)

Сатурн (planet)

Юпитер и Голямото червено петно (planet)

Уран (planet)

Юпитер - Сезон 2011 (planet)

Jupiter with Ganymede and Io (planet)

Нептун - Тритон (planet)

Сатурн (planet)

Jupiter and Io (planet)

Марс (planet)