Галерия - Слънце

Слънцето е централната звезда на Слънчевата система. Подобно на останалите звезди във Вселената, и Слънцето е огромно кълбо от горещ газ и неговият източник на енергия са термоядрените реакции в ядрото му. Слънцето, както и останалите звезди, не гори в истинския смисъл на думата. Топлината и светлинната енергия се получават, когато един вид газ се превръща в друг.

Слънчеви петна (sun)

Слънце, Слънчеви петна (sun)

Слънчеви петна (sun)

Слънчеви петна (sun)

Слънце (sun)

Група слънчеви петна 1033 (sun)