Галерия - Галактики

<< Предишна Следваща >>

М82 (galaxy)
Описание: М81 е една от най-лесните за наблюдение галактики в северното небесно полукълбо, защото има видима звездна величина около 6.8 и може да се открие дори в малки инструменти, а наблюдател с остро зрение при отлични атмосферни условия би могъл да я види с просто око. М81 е доминиращата галактика на близкоразположения галактичен куп , наречен Група М81. Преди десетки милиони години голямата и масивна М81 се е разминала с по-малката М82, което е довело до голямо деформиране на М82 от гравитационното взаимодействие. Галактиките са все още близко разположени – техните центрове са на разстояние около 10 000 св.г. М82 е прототип на неправилна галактика от 2-ри тип (дискова неправилна) и заедно с М81 формират известната физическа двойка галактики. ?зглежда ядрото на М82 е претърпяло драматични промени при разминаването с М81 в миналото, предизвиквайки силно звездообразуване и формиране на тъмни прахови ивици. Турбуленциите в този газ са причина за радиоизлъчването, открито през 1953 г. Радиоизточникът е наречен Ursa Major A и е описан като 3C231 в Трети кембриджски каталог на радиоизточниците. В инфрачервената област на спектъра М82 е най-ярката галактика на небето. Подобни обекти като нея са компаньонът на М51 – NGC 5195 NGC и галактиката 5128 – Кентавър А.
Дата: 22.12.2007
Оптика: 8\" f/5 Newtonian reflector
Монтировка: Equatorial EQ5 with dual axis drive motor
Камера: Canon EOS Rebel 300D
Филтри:
Местоположение: Asteroid Observatory, mountain hostel Koprivkite, Bulgaria
Експозиция: L = 10x30 sec ISO 800
Аsquisition:
Processing: MaxIm DL,Iris