Галерия - Мъглявини

<< Предишна Следваща >>

Ring Nebula M57 (nebula)
Описание: Мъглявината Пръстен (M57, NGC672̀0) е планетарна мъглявина, разположена по посока на съзвездието Лира. Тя е една от най-лесно разпознаваемите мъглявини. Мъглявината се намира на около 2 300 св.г. от Земята. Видимата ̀и звездна величина е 8.8m. Мъглявината се раз?ирява със скорост 1 дъгова секунда за век (което за нейното разстояние отговаря на 20-30 км/с). Общата ̀и маса е 1.2 слънчеви маси. Смята се, че раз?ирението ̀и е започнало преди 1 610 ± 240 години. Вероятно има форма на издължена сфероид, със струпване на маса към екватора. В мъглявината са развити възли (спорадични струпвания на материя). Като цяло, повечето възли са от неутрално вещество, но някои от тях са съставени от йонизиран азот.
Дата: 03.06.2008
Оптика: Рефлектор Нютон 200 мм f/5
Монтировка: Екваториална EQ5 с мотори по двете оси
Камера: Canon EOS Rebel 300D
Филтри:
Местоположение: Обсерватория Астероид
Експозиция: L=9 x 15 сек. ISO 1600
Аsquisition:
Processing: MaxIm DL, Iris