Галерия - Други

Следваща >>

НАО Рожен (other)
Описание: Двама джафи под купола :)
Дата: 19.08.2011
Оптика:
Монтировка:
Камера:
Филтри:
Местоположение:
Експозиция:
Аsquisition:
Processing: