Галерия - Галактики

<< Предишна Следваща >>

NGC2403 (galaxy)
Описание: NGC2403 е открита от Уилям Хер?ел през 1788 година. Тя е спирална галактика в северното съзвездие Жираф. Галактиката е член на групата на М81, и се намира на около 8 милиона светлинни години от нас. NGC2403 прилича доста на М33 по големина - диаметър около 50 хил. св. години, както и по множеството звездообразуващи H II области.
Дата: 19.11.2011
Оптика: Рефлектор Нютон 200 мм f/5
Монтировка: Екваториална EQ5 + Synscan kit
Камера: Canon EOS Rebel 300D
Филтри:
Местоположение: Bulgaria, Plovdiv - 42.041608N, 24.703026E
Експозиция: L= 26 x 1 min, ISO3200
Аsquisition:
Processing: Deep Sky Stacker, ACDSee Pro 2, Photoshop CS2